Az 54. Bányásznapon, szakmai ünnepünkön szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek Benneteket!

Engedjék meg, hogy egy kis történelmi visszatekintéssel éljek.
111 évvel ezelőtt született meg szép magyar bányászköszönésünk a Jó szerencsét!

Magyarország szénbányászatának kezdetét tekinthetjük időben a Brennbergbányán 251 évvel ezelőtt megkezdett és 1952-ben felhagyott mélyműveléssel. A magyar arany, ezüst és nemesérc bányászat XV-XVIII. századi története összes nehézsége ellenére is bizonyítéka volt az akkori Magyarország gazdaságának kiemelkedő szerepére, az akkori Európában, ahová kevesebb tehetséggel most újra visszaérkeztünk.

A bányászat tehát, akár a legrégebbi időkben, akár a modern technika idejében is, olyan munkahely volt, ahol a család sohasem lehetett biztos abban, hogy a bányász visszatér-e szeretteihez.

Jó szerencsét! - Ebben a két szóban félelem és féltés van; rengeteg kétely, de reménység is; szeretet és bizakodás, hogy szerencse kíséri a napot.

A bányászok nem élnek, nem is élhetnek mindennap félelemben, hiszen a munka, amit el kell végezniük, nem tűri a félelmet. De a veszély elkísér mindannyiunkat. Talán ezért is olyan mélyek a bányász-barátságok, ezért számíthatnak egymásra a legrosszabb időkben is a bányászcsaládok, ezért olyan összetartó ez a közösség.

Nem ismerek még egy olyan szakmát, ahol a bizalomra, az egymás iránti szolidalításra és a bajbajutott társak iránt önfeláldozó segítőkészségre annyi megrendítő példa szolgál, mint a bányászoké.

A mai rohanó világban, ahol az emberek csak a saját boldogulásukat tartják szem előtt, ritka és megbecsülendő érték ez. Olyan példa, amelyet joggal és büszkén állíthatunk az ország polgárai elé.Ez lebegjen előttünk minden nap a mindennapi munkavégzés folyamán. Ezt tudja minden munkavállaló és ennek tudatában végzi mindennapi nehéz embert, egészséget nem kímélő tevékenységét a biztos jövő reményében.
Ez a munka csapatmunka, mely fegyelmet, kitartást és elhivatottságot követel tagjaitól. Nem engedi meg, hogy bárki is hibázzon, nem engedi meg, hogy bárki is más rovására jusson előnyhöz, s nem engedi meg, hogy bárki is, egyéni megfontolásból cselekedve kárt okozzon. Aki egyszer is végigment - ha nem is munkát végezve - a munkahelyeinken és látta a bányászok életét, megtapasztalta az olykor emberfeletti küzdelmet, csak mélységes tisztelettel beszélhet a bányák népéről. Köszönjük elődeinknek azt a fáradhatatlan munkát, amit értünk tettek azért, hogy 1985-ben itt Bükkábrányban megnyílhatott a bánya és ezzel megindulhatott a termelés, munkahelyeket teremtve. Ma azért kell küzdenünk, hogy a kiharcolt munkahelyeket tovább megtudjuk őrizni és utódjainknak azzal a tudattal tudjuk átadni, hogy az elődeink által megteremtett lehetőségekkel jól gazdálkodtunk és ugyan ezt kérjük a jövő nemzedékétől mi is. Ez nagy kihívás úgy a vezetők, mind a munkavállalók számára, de ez kötelességünk is egyben. Az elkövetkezendő időben nehéz feladat áll mindannyiunk előtt. Meg kell felelni a legújabb kihívásoknak, ami nem könnyű feladat. Mi munkavállalók csak biztos jövőt és egzisztenciát szeretnénk teremteni magunknak és családtagjaink számára. A jövő építéséhez nem egyszer ez a kollektíva bizonyított és rámutatott arra, hogy mindig lehet számítani rá. Azok a kollégák, akik minden erejükkel az emberiséget, az itt élő emberek jólétét szolgálják, s ezért nem várják el, hogy hősként tiszteljék, de azt igen, hogy érdemük szerint értékeljék őket. Tisztelet mindazon munkavállalók előtt, akik erejüket koptatták, s teszik ezt ma is, akik egészségük romlása árán sem riadnak vissza a feladatoktól. Alkalom a Bányásznap arra is, hogy a bányászok egy nap magukat ünnepeljék. Van rá okuk. Idejük nem sok.
Tisztelettel adózunk azoknak, akik már nem lehetnek köztünk és azoknak, akik már nyugdíjasként élvezhetik a megérdemelt pihenést és akik ezen a jeles napon velünk együtt, ünnepelik az 54. Bányásznapot.
Ezúttal szeretném a bükkábrányi Szakszervezeti Bizottság nevében megköszönni minden kollégának a helytállást, s kívánok örök bányászköszöntéssel:Jó szerencsét!
Csató László
SZB. titkár
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Vendégeink! Ünneplő Munkatársak!
"A bányász keze erős kéz..."