Amikor elhangzik a bányászköszöntés "Jó szerencsét!", nagyon sok ember számára ismeretlenül cseng ez az üdvözlési forma. Mi bányászok viszont tudjuk és érezzük ennek a köszöntésnek a jelentését. Most is, ugyanazt érezzük az üdvözlő szavak mögött, mint amit elődeink éreztek a bányászat kezdetétől fogva. A bányászok gondolkodása, szilárd akarata, kitartó munkavégzése, s meleg szíve változatlanul megegyezik az örök bányászemberével. A bányász az, aki a természeti erőforrásokat úgy állítja be a termelés s az emberi jólét szolgálatába, hogy az a társadalom egészének hasznos legyen. Ez a munka csapatmunka, mely fegyelmet, kitartást és elhivatottságot követel tagjaitól. Nem engedi meg, hogy bárki is hibázzon, nem engedi meg, hogy bárki is más rovására jusson előnyhöz, s nem engedi meg, hogy bárki is, egyéni megfontolásokból cselekedve kárt okozzon. Aki egyszer is végigment - ha nem is munkát végezve - a munkahelyeinken és látta a bányászok életét, megtapasztalta az olykor emberfeletti küzdelmet, csak mélységes tisztelettel beszélhet a bányák népéről.Köszönjük elődeinknek azt a fáradhatatlan munkát, amit értünk tettek azért, hogy 1985-ben itt Bükkábrányban megnyílhatott a bánya és ezzel megindulhatott a termelés, munkahelyeket teremtve. Tisztelettel adózunk azoknak, akik már nem lehetnek közöttünk és azoknak, akik már nyugdíjasként élvezhetik a megérdemelt pihenést és akik ezen a jeles napon velünk együtt, ünnepelik az 53. Bányásznapot. Az itt dolgozóknak pedig feladata és kötelessége elődeink által ránkhagyott örökséget továbbvinni és a jövő nemzedéknek átadni. Ez nagy kihívás úgy a vezetők, mint a munkavállalók számára, de ez kötelességünk is egyben. Az elkövetkezendő időkben nehéz feladat áll mindannyiunk előtt. Meg kell felelni a legújabb kihívásoknak, ami nem könnyű feladat. Mi munkavállalók csak biztos jövőt és egzisztenciát szeretnénk teremteni magunk és családtagjaink számára. A jövő építéséhez nem egyszer ez a kollektíva bizonyított és rámutatott arra, hogy mindig lehet számítani rá. Azok a kollégák, akik minden erejükkel az emberiséget, az itt élő emberek jólétét szolgálják, s ezért nem várják el, hogy hősként tiszteljék őket, de azt igen, hogy érdemük szerint értékeljék őket. Tisztelet mindazon munkavállalók előtt, akik erejüket koptatták, s teszik ezt ma is, akik egészségük romlása árán sem riadnak vissza a feladattól. Alkalom a Bányásznap arra is, hogy a bányászok egy nap magukat ünnepeljék. Van rá okuk. Idejük nem sok.
A bükkábrányi Szakszervezeti Bizottság nevében köszönöm minden kollégának a helytállást, s kívánok örök bányászköszöntéssel: Jó szerencsét!
Csató László
SZB. titkár